Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

Växtplankton styrs av kol från land

Växtplankton styrs av kol från land

Forskning EcoChangeforskaren Joanna Paczkowska har fokuserat på basen i födoväven, för att lista ut hur klimatförändringarna kommer att påverka ekosystemet längs en nord-sydlig gradient i Östersjön. Hon har visat på att kolföreningar som härrör från land har en stor betydelse för växtplanktonsamhällenas struktur och funktion. Resultaten är i hög grad relevanta för förvaltningen av framtidens Östersjö.


Mätboj i havet ger unik information

Mätboj i havet ger unik information

Mätteknik Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt från temperatur och salthalt till halten av syre och klorofyll i vattnet.

Nyheter från UMF

Isprojekt finanseras av Formas

2016-12-16
EcoChange-forskaren Jenny Ask har fått finansiering från Formas för ett treårigt projekt om istäckets betydelse i nordliga akvatiska ekosystem. Projektet kommer att fokusera på hur framtida förändringar i isförhållanden kommer att påverka akvatisk kolmetabolism, tillväxt av alger och gasutbyte mella...

Växtplankton styrs av kol från land

2016-12-13
EcoChangeforskaren Joanna Paczkowska har fokuserat på basen i födoväven, för att lista ut hur klimatförändringarna kommer att påverka ekosystemet längs en nord-sydlig gradient i Östersjön. Hon har visat på att kolföreningar som härrör från land har en stor betydelse för växtplanktonsamhällenas struk...

Mätboj i havet ger unik information

2016-10-04
Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt fr...

Tufft för Östersjön

2016-09-28
Övergödning, strandbebyggelse som förstör kustfauna och intensivt fiske. Tillståndet för Östersjön är allt annat än bra. Men på plussidan finns att utsläppen av kväve och fosfor har minskat. Det menar miljöanalytiker Jan Albertsson, Umeå marina forskningscentrum, i en intervju för tidningen ETC.

Oanad mångfald bland cyanobakterier

2016-09-01
Varje år möts vi av rubriker i tidningarna om besvärliga blomningar av cyanobakterier. Problemen kopplas till att Östersjön är övergödd, och i takt med att klimatet förändras spås problemen bli ännu värre. Historien visar att cyanobakterierna verkar ha en stor förmåga att anpassa sig till en förände...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).