Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöövervakning och miljöanalys. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Orsakades vitmärlekraschen i Bottniska viken av invaderande havsborstmaskar?

[2014-05-13]

UMF-forskaren Agneta Andersson har, tillsammans med kollegor från Stockholms universitet, utrett varför vitmärlans populationer kraschade runt millenieskiftet. Resultaten publiceras nu i tidsskriften Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Läs mer här

Nyheter från UMF

Umeå marina forskningscentrum 25 år

2014-06-10
I år är det 25 år sedan regeringen inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Sedan starten 1989 har många forskare och studenter tagit del av Umeå marina forskningscentrums fartyg, utrustning och specialkompetens när det gäller Sveriges havso...

Marint reservat beslutat

2014-05-23
Ett marin reservat har skapats i Örefjärden-Snöanskärgården. Ett 48000 hektar stort havsområde skyddas såväl ovan som under ytan. Umeå marina forskningscentrum har bidragit med inventeringar och naturvärdesbedömningar som legat till grund för beslutet.

Klimatförändringar påverkar havsmiljön

2013-10-21
Forskningsprogrammet EcoChange går snart in på sitt sista år, och resultaten gör det möjligt att för första gången ge en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringarna kommer att ha på Östersjön. Professor Agneta Andersson, som koordinerar programmet, berättar att förutsättningana i Bottnis...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-04-29

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här
 

Transport till UMF i Norrbyn

För forskare och doktorander ordnar vi transport mellan Hörnefors och UMF i Norrbyn. Kontakta Mikael Molin eller Monica Johansson några dagar i förväg.