Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

Unikt projekt undersöker fritidsbåtars effekt på havsmiljön

Unikt projekt undersöker fritidsbåtars effekt på havsmiljön

Forskning I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen kraftigt under sommaren på grund av fritidsboende, fritidsbåtar, turism och rekreation. I ett unikt samarbetsprojekt, där bland andra Göteborgs universitet, Umeå universitet, Länsstyrelsen, HaV-myndigheten, Västra Götalandsregionen och kustkommuner deltar, undersöks hur fritidsbåtarnas giftiga avgasutsläpp direkt i vattnet, påverkar havsmiljön.


Underskattad algproduktion i grunda kustområden

Underskattad algproduktion i grunda kustområden

Forskning Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt material i havet och deras betydelse för norra Östersjön har hittills underskattats, visar en studie inom forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå universitet.

Nyheter från UMF

Oanad mångfald bland cyanobakterier

2016-09-01
Varje år möts vi av rubriker i tidningarna om besvärliga blomningar av cyanobakterier. Problemen kopplas till att Östersjön är övergödd, och i takt med att klimatet förändras spås problemen bli ännu värre. Historien visar att cyanobakterierna verkar ha en stor förmåga att anpassa sig till en förände...

Svt Västerbotten: Mer alger i Bottenviken än väntat

2016-08-23
Det finns betydligt mer alger på Bottenvikens botten än vi tidigare trott. Det har forskare vid Umeå Universitet upptäckt efter ett flertal provtagningar vid Västerbottens kustland. – Nu vet vi lite mer. Vi vet att de här algerna växer och att de är väldigt viktiga och då kan vi också mäta förändr...

Underskattad algproduktion i grunda kustområden

2016-08-08
Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt...

Invasiv vattenloppa kan förändra ekosystem i Bottenviken

2016-07-06
Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, har spridit sig från Kaspiska havet till större delen av Östersjön. I Bottniska viken verkar den stöta på patrull i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan få stora konsekve...

Mindre fisk i framtidens Östersjö

2016-06-27
Klimatförändringarna förväntas leda till ökad nederbörd och att mängden kol från älvarna ökar i kustvattnen. Bakterieproduktionen kommer då att gynnas, vilket minskar mängden fisk och innebär omfattande förändringar i det marina ekosystemet. Forskare i forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå univers...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här