Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Lyckad konferens med havsfokus

[2014-09-25]

Briggen Tre KronorUnder fyra dagar har havet varit i fokus i Örnsköldsvik. Forskare från Umeå universitet har informerat om sin verksamhet för miljötjänstemän från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, och Umeå marina forskningscentrum har på ett handgripligt sätt visat skolungdomar och allmänhet hur vi jobbar med att undersöka havets miljötillstånd. Alltihop var en del av konferensen Hav 2014, med Ö-viks kommun som huvudarrangör. Konferensen anordnades i samband med att Initiativet Hållbara Hav besökte Ö-vik med sin utställning "Etta med kök", och med det vackra segelfartyget Briggen Tre Kronor. Foto: Tomas Birkö.

Läs mer här

Vad kan havets växter säga oss?

Rapport om övervakning av makrovegetation

För att man ska kunna använda makrovegetation på grunda bottnar som miljöindikator krävs att man har kunskap om hur stor den naturliga variationen är, både geografiskt och i tid. UMF har haft i uppdrag att utvärdera data från fyra områden i Bottniska viken; Gävleborgskusten, Gaviksfjärden i Västernorrland, Holmöarna i Västerbotten och Rånefjärden i Norrbotten. Resultaten kan bland annat användas för att dimensionera provtagningen så att definierade mål vad gäller precision och förmåga att upptäcka förändringar i tiden uppnås. Det är viktigt för exempelvis statusbedömning enligt vattendirektivet, uppföljning av bevarandestatus i skyddade områden och effektiv övervakning av tidstrender i miljötillståndet. Resultaten presenteras nu i en rapport som ges ut av länsstyrelsen i Västerbotten. Resultaten presenteras nu i en rapport som ges ut av länsstyrelsen i Västerbotten.

Presentation av rapporten på www.havet.nu

Direktlänk till rapporten

Viktig kunskap om metylkvicksilver i kustmiljö

[2014-08-23]

Bildning av metylkvicksilver och hur det sedan tas upp i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Umeå universitet och SLU. Kvicksilver i formen metylkvicksilver är ett nervgift som utgör ett hot mot människors hälsa och vår miljö. Studien har nyligen publicerats i Nature Communications, och experimenten har utförts i UMF:s mesokosmanläggning.

Läs mer här

Nyheter från UMF

Ecochange – forskningsprogram med fokus på hela Östersjön

2014-11-05
Forskningsprogrammet Ecochange gör det möjligt att för första gången ge en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringar kommer att ha på Östersjön vad gäller näringsvävsstruktur, produktion och fördelning av miljögifter.

Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet

2014-08-21 (från 2014-08-20)
Effektiviteten för bildning av metylkvicksilver och dess upptag i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet bekräftar detta experimentellt i en...

Umeå marina forskningscentrum 25 år

2014-06-10
I år är det 25 år sedan regeringen inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Sedan starten 1989 har många forskare och studenter tagit del av Umeå marina forskningscentrums fartyg, utrustning och specialkompetens när det gäller Sveriges havso...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här
 

Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a climate change perspective

Konferens i Umeå 10-12 mars 2015. Konferensen riktar sig till forskare och miljötjänstemän, och presenterar det senaste inom forskning kring klimatförändringarnas effekter på Östersjöns ekosystem. Sista dag för anmälan: 25 februari.

Mer om konferensen

Transport till UMF i Norrbyn

För forskare och doktorander ordnar vi transport mellan Hörnefors och UMF i Norrbyn. Kontakta Mikael Molin eller Monica Johansson några dagar i förväg.