......

 
Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

UMF del i stort Östersjöprojekt

[2015-04-24]

Under veckan som varit har UMF haft besök av ett tjugotal forskare från hela Östersjöområdet. Forskarna ingår i COCOA, ett projekt med syfte att studera omsättningen av näringsämnen i Östersjöområdet. Öreälvens mynning, där UMF också bedriver reguljär provtagning, tjänar som ett modellområde för en kustzon där älvvatten möter hav. UMF har bidragit med såväl forskare och teknisk personal som fartyg, provtagningsutrustning och laboratorier. En mycket intensiv vecka är till ända, och forskarna lämnar UMF med sedimentprover, vatten och analysresultat.

Läs mer om COCOA-forskarnas UMF-vecka här

Boka fartygstid för utsjöprovtagning

[2015-03-20]

Det finns fortfarande fartygsdygn på KBV 181 att fördela för 2015, och vi öppnar därför för möjligheten för forskare att söka fartygstid för provtagning i öppet hav  under hela 2015. Ansökningarna  skickas till UMF minst 3 månader före planerad expedition.

Läs mer här

Säkerhetskurs för arbete på is

[2015-02-17]

Att arbeta på is är en del av uppgifterna för personalen vid UMF. Varje år sker en del av vattenprovtagningarna på istäckt hav, och det är viktigt att personalen förstår riskerna och vet vad man ska göra om isen brister. En kurs kring detta, inkluderande praktiska övningar, har hållits på UMF.

Reportage

Nyheter från UMF

Över en miljon besök på webbsajt om havet

2015-05-11
Havet.nu är ett forum för att sprida forskningsresultat om havet från universiteten till en mycket bred målgrupp. Webbsajten har sedan starten 2007 haft över en miljon besök, varav över 700 000 unika besökare. Det innebär att närmare en av tio personer i Sverige har använt sidan för att lära sig någ...

Umeå universitet får strålande betyg

2015-05-08 (från 2015-05-05)
Satsningarna på starka forskningsområden vid Umeå universitet har gett goda resultat. Det står klart när Vetenskapsrådet presenterar utvärderingen av satsningen som pågått mellan 2010–2014.

Stort Östersjöprojekt på UMF

2015-04-27
Under den gångna veckan har Umeå marina forskningscentrum, UMF haft besök av forskare från hela Östersjöområdet. Forskarna ingår i COCOA, ett projekt med syfte att studera omsättningen av näringsämnen i Östersjöområdet. Ett tjugotal forskare har jobbat nästan dygnet runt med att ta prover på vatten ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

Marint forsknings- och utbildningsstöd

Doktorander, post-doktorer, forskare och lärare anställda vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå kan söka ekonomiskt stöd från Umeå marina forskningscentrum för forsknings- och utbildningsändamål.

Sista ansökningsdag är 11 juni.

Detaljerad information

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här
 

Transport till UMF i Norrbyn

För forskare och doktorander ordnar vi transport mellan Hörnefors och UMF i Norrbyn. Kontakta Mikael Molin eller Monica Johansson några dagar i förväg.

Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a climate change perspective

Konferens i Umeå 10-12 mars 2015. Konferensen riktade sig till forskare och miljötjänstemän, och presenterade det senaste inom forskning kring klimatförändringarnas effekter på Östersjöns ekosystem.

Reportage från konferensen