Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Femton års mätningar ger viktiga svar

[2015-08-13]

Bottenvikens speciella näringsförhållanden gör att små, encelliga cyanobakterier dominerar, istället för de trådformiga cyanobakterier som ställer till med bekymmer i Egentliga Östersjön. Data insamlade inom den svenska nationella miljöövervakningen har möjliggjort att detaljstudera olika grupper av cyanobakterier, och dra slutsatser om vad som påverkar fördelningen mellan dessa olika grupper. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Estuarine, Coastal and Shelf Science”. Studien grundar sig till stor del på data insamlade inom UMF:s mätverksamhet, och tre av fyra författare har UMF-anknytning.

Läs mer här

UMF söker laboratorieingenjör

[2015-08-11]

UMF söker nu en laboratorieingenjör med utbildning motsvarande kandidatnivå eller magisterexamen, inriktning oceanografi eller biologi. Arbetsuppgifterna är i huvudsak att arbeta med vatten- och bottenfaunaprover från Bottniska viken, samt med kemiska och biologiska analyser på laboratorium. Provtagning till havs, kvalitetssäkring och rapportering av data kan ingå.

Läs mer om jobbet och hur du ansöker.

Intensiv COCOA-vecka på UMF

[2015-08-11]

UMF har för andra gången haft besök av Östersjöprojektet COCOA. Ett 20-tal från forskare olika länder har under en vecka samlat prover i och kring Öreälvens mynning med fokus på omsättningen av näringsämnen i kustzoner.

Läs mer om COCOA-besöket här.

Nyheter från UMF

Östersjöns framtid
– mer regn och mindre fisk

2015-05-29
Klimatförändringar kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogrammet Ecochange vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Resultaten publiceras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften AMBIO.

Över en miljon besök på webbsajt om havet

2015-05-11
Havet.nu är ett forum för att sprida forskningsresultat om havet från universiteten till en mycket bred målgrupp. Webbsajten har sedan starten 2007 haft över en miljon besök, varav över 700 000 unika besökare. Det innebär att närmare en av tio personer i Sverige har använt sidan för att lära sig någ...

Umeå universitet får strålande betyg

2015-05-08 (från 2015-05-05)
Satsningarna på starka forskningsområden vid Umeå universitet har gett goda resultat. Det står klart när Vetenskapsrådet presenterar utvärderingen av satsningen som pågått mellan 2010–2014.

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär