Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

Mätboj i havet ger unik information

Mätboj i havet ger unik information

Mätteknik Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt från temperatur och salthalt till halten av syre och klorofyll i vattnet.


Underskattad algproduktion i grunda kustområden

Underskattad algproduktion i grunda kustområden

Forskning Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt material i havet och deras betydelse för norra Östersjön har hittills underskattats, visar en studie inom forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå universitet.

Nyheter från UMF

Mätboj i havet ger unik information

2016-10-04
Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt fr...

Tufft för Östersjön

2016-09-28
Övergödning, strandbebyggelse som förstör kustfauna och intensivt fiske. Tillståndet för Östersjön är allt annat än bra. Men på plussidan finns att utsläppen av kväve och fosfor har minskat. Det menar miljöanalytiker Jan Albertsson, Umeå marina forskningscentrum, i en intervju för tidningen ETC.

Oanad mångfald bland cyanobakterier

2016-09-01
Varje år möts vi av rubriker i tidningarna om besvärliga blomningar av cyanobakterier. Problemen kopplas till att Östersjön är övergödd, och i takt med att klimatet förändras spås problemen bli ännu värre. Historien visar att cyanobakterierna verkar ha en stor förmåga att anpassa sig till en förände...

Svt Västerbotten: Mer alger i Bottenviken än väntat

2016-08-23
Det finns betydligt mer alger på Bottenvikens botten än vi tidigare trott. Det har forskare vid Umeå Universitet upptäckt efter ett flertal provtagningar vid Västerbottens kustland. – Nu vet vi lite mer. Vi vet att de här algerna växer och att de är väldigt viktiga och då kan vi också mäta förändr...

Underskattad algproduktion i grunda kustområden

2016-08-08
Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).