Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Daniela Figueroa försvarade avhandlingen

[2016-04-07]

Fredagen den 1 april försvarade Daniela Alejandra Figueroa sin avhandling “Bacterioplankton in the Baltic Sea: Influence of allochthonous organic matter and salinity.” Opponent var Laura Alonso-Sáez från AZTI-Tecnalia, Marine Research Division (Spain).

Läs mer

Bakterier frodas av älvvatten

[2016-02-04]

När älvvatten når havet innehåller det löst kol som kan ätas av bakterier. Det är ingen lätt match för bakterierna att få i sig de stora molekylerna som det organiska materialet består av. Ändå domineras basen i födoväven av dessa bakterier i de nordligaste kustområdena i Östersjön.

Läs mer

Invasiv vattenloppa stöter på patrull

[2016-01-15]

Rovvattenloppan har spridit sig från Kaspiska havet till större delen av Östersjön. I Bottniska viken verkar den dock stöta på patrull någonstans i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan komma att få stora konsekvenser för ekosystemet i Bottenviken.

Läs mer här

Ny avhandling om svartmunnad smörbult

Asociala, aktiva och våghalsiga – så beskrivs individerna i fronten för den svartmunnade smörbultens invasionsarmé. Magnus Thorlacius, doktorand vid EMG på Umeå Universitet, har studerat hur individuella variationer inom arten påverkar dess spridning och överlevnadsförmåga.

Läs mer här

Havsmiljöövervakning i centrum

[2015-12-03]

Den 24-25 november arrangerades Havsmiljöseminariet 2015 på Folkets hus i Umeå. Två dagar med fokus på tillståndet i Sveriges havsområden.

Läs mer här

Darya jagar Östersjöns dolda giftkällor

[2015-09-07]

Darya Kupryianchyk är forskare på Umeå universitet och deltar i projektet REACT. Hennes mål är att hitta vad som orsakar detta läckage av miljögifter från fiberbankarna.

Läs mer här

Femton års mätningar ger viktiga svar

[2015-08-13]

Bottenvikens speciella näringsförhållanden gör att små, encelliga cyanobakterier dominerar, istället för de trådformiga cyanobakterier som ställer till med bekymmer i Egentliga Östersjön. Data insamlade inom den svenska nationella miljöövervakningen har möjliggjort att detaljstudera olika grupper av cyanobakterier, och dra slutsatser om vad som påverkar fördelningen mellan dessa olika grupper. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Estuarine, Coastal and Shelf Science”. Studien grundar sig till stor del på data insamlade inom UMF:s mätverksamhet, och tre av fyra författare har UMF-anknytning.

Läs mer här

Intensiv COCOA-vecka på UMF

[2015-08-11]

UMF har för andra gången haft besök av Östersjöprojektet COCOA. Ett 20-tal från forskare olika länder har under en vecka samlat prover i och kring Öreälvens mynning med fokus på omsättningen av näringsämnen i kustzoner.

Läs mer om COCOA-besöket här.

Nyheter från UMF

Havsmiljöinstitutet: Så mår Bottniska viken

2016-05-24
Varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Östersjöns övergödning påverkar även Bottenhavet. Fortsatt mindre dioxin i strömming – men nya miljögifter tillkommer. Gott om lax men sämre med havsöring. Det är några av nyheterna ur rapporten Havet 2015/2016, som nu presenterats på Havs- och v...

Akademiska Hus: UMF i Norrbyn sparar 80 procent energi med hjälp av solceller

2016-05-12
Akademiska Hus har nu driftsatt sin första solcellsanläggning vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) Norrbyn söder om Hörnefors. Anläggningen är den sista pusselbiten i ett energiprojekt som inleddes 2012, och nu resulterat i en reducerad energianvändning med hela 80 procent, från 720 000 kWh till ...

Havsmiljöinstitutet: Nytt uppdrag 2016-2020

2016-02-18
Havsmiljöinstitutet, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, SLU och universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå får ett fortsatt uppdrag för åren 2016–2020. Institutet, som i Umeå universitet finns vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) i Norrbyn, ska bistå andra myndigheter med vetenskap...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär