Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöövervakning och miljöanalys. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Viktig kunskap om metylkvicksilver i kustmiljö

[2014-08-23]

Bildning av metylkvicksilver och hur det sedan tas upp i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Umeå universitet och SLU. Kvicksilver i formen metylkvicksilver är ett nervgift som utgör ett hot mot människors hälsa och vår miljö. Studien har nyligen publicerats i Nature Communications, och experimenten har utförts i UMF:s mesokosmanläggning.

Läs mer här

Orsakades vitmärlekraschen i Bottniska viken av invaderande havsborstmaskar?

[2014-05-13]

UMF-forskaren Agneta Andersson har, tillsammans med kollegor från Stockholms universitet, utrett varför vitmärlans populationer kraschade runt millenieskiftet. Resultaten publiceras nu i tidsskriften Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Läs mer här

Nyheter från UMF

Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet

2014-08-21 (från 2014-08-20)
Effektiviteten för bildning av metylkvicksilver och dess upptag i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet bekräftar detta experimentellt i en...

Umeå marina forskningscentrum 25 år

2014-06-10
I år är det 25 år sedan regeringen inrättade tre marina forskningscentrum i Sverige, vid universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Sedan starten 1989 har många forskare och studenter tagit del av Umeå marina forskningscentrums fartyg, utrustning och specialkompetens när det gäller Sveriges havso...

Marint reservat beslutat

2014-05-23
Ett marin reservat har skapats i Örefjärden-Snöanskärgården. Ett 48000 hektar stort havsområde skyddas såväl ovan som under ytan. Umeå marina forskningscentrum har bidragit med inventeringar och naturvärdesbedömningar som legat till grund för beslutet.

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-04-29

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här
 

Transport till UMF i Norrbyn

För forskare och doktorander ordnar vi transport mellan Hörnefors och UMF i Norrbyn. Kontakta Mikael Molin eller Monica Johansson några dagar i förväg.