Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

_________________________________________________________

Nytt nummer av Havsutsikt!

[2015-06-16]

I Havsutsikt 1/2015 kan du bland annat läsa om varför den svartmunnade smörbultens invasion av Östersjön är så svårstoppad, varför mikroplaster är ett hot mot havets invånare och hur 1960-talets mirakelteknologier nu visar sig ha en bister baksida.
Dessutom svarar klimat- och miljöminister Åsa Romson på hur regeringen ska driva en politik där Sverige uppfyller uppsatta miljökvalitetsmål och internationella överenskommelser.

Läs tidningen på Havet.nu

Missa inte: Johanna på Forskarbloggen

Under två veckor är UMF:s Johanna Crona gästskribent på Umeå universitets Forskarbloggen. Läs och få en både underhållande och unik inblick i livet som marinbiolog.

Vidare till Forskarbloggen

UMF del i stort Östersjöprojekt

[2015-04-24]

Under veckan som varit har UMF haft besök av ett tjugotal forskare från hela Östersjöområdet. Forskarna ingår i COCOA, ett projekt med syfte att studera omsättningen av näringsämnen i Östersjöområdet. Öreälvens mynning, där UMF också bedriver reguljär provtagning, tjänar som ett modellområde för en kustzon där älvvatten möter hav. UMF har bidragit med såväl forskare och teknisk personal som fartyg, provtagningsutrustning och laboratorier. En mycket intensiv vecka är till ända, och forskarna lämnar UMF med sedimentprover, vatten och analysresultat.

Läs mer om COCOA-forskarnas UMF-vecka här

Boka fartygstid för utsjöprovtagning

[2015-03-20]

Det finns fortfarande fartygsdygn på KBV 181 att fördela för 2015, och vi öppnar därför för möjligheten för forskare att söka fartygstid för provtagning i öppet hav  under hela 2015. Ansökningarna  skickas till UMF minst 3 månader före planerad expedition.

Läs mer här

Säkerhetskurs för arbete på is

[2015-02-17]

Att arbeta på is är en del av uppgifterna för personalen vid UMF. Varje år sker en del av vattenprovtagningarna på istäckt hav, och det är viktigt att personalen förstår riskerna och vet vad man ska göra om isen brister. En kurs kring detta, inkluderande praktiska övningar, har hållits på UMF.

Reportage

Nyheter från UMF

Östersjöns framtid
– mer regn och mindre fisk

2015-05-29
Klimatförändringar kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogrammet Ecochange vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Resultaten publiceras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften AMBIO.

Över en miljon besök på webbsajt om havet

2015-05-11
Havet.nu är ett forum för att sprida forskningsresultat om havet från universiteten till en mycket bred målgrupp. Webbsajten har sedan starten 2007 haft över en miljon besök, varav över 700 000 unika besökare. Det innebär att närmare en av tio personer i Sverige har använt sidan för att lära sig någ...

Umeå universitet får strålande betyg

2015-05-08 (från 2015-05-05)
Satsningarna på starka forskningsområden vid Umeå universitet har gett goda resultat. Det står klart när Vetenskapsrådet presenterar utvärderingen av satsningen som pågått mellan 2010–2014.

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a climate change perspective

Konferens i Umeå 10-12 mars 2015. Konferensen riktade sig till forskare och miljötjänstemän, och presenterade det senaste inom forskning kring klimatförändringarnas effekter på Östersjöns ekosystem.

Reportage från konferensen