Till umu.se
UMF UMF UMF UMF UMF UMF

______________________________

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Vi sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Foto: Umeå marina forskningscentrum

Aktuellt

Kustbakterier frodas i älvvatten

Kustbakterier frodas i älvvatten

Forskning Stora mängder löst kol från älvvatten möjliggör för bakterier att frodas i den nordligaste delen av Östersjön. I kustzonen dominerar bakterier som bas i födokedjan i stället för växtplankton, vilket gör födokedjan mindre effektiv.
Klimatförändringarna förväntas leda till att mängden älvburet kol ökar i kustvattnen, vilket kommer att gynna bakterieproduktionen. Detta kan i sin tur innebära omfattande förändringar i hela det marina ekosystemet i dessa områden.


Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

Utnämnande Aina Nilsson-Ström, designer och rådgivare, och Sverker Evans, f.d. avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket och senare Havs- och vattenmyndigheten, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Nyheter från UMF

Invasiv vattenloppa kan förändra ekosystem i Bottenviken

2016-07-06
Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, har spridit sig från Kaspiska havet till större delen av Östersjön. I Bottniska viken verkar den stöta på patrull i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan få stora konsekve...

Mindre fisk i framtidens Östersjö

2016-06-27
Klimatförändringarna förväntas leda till ökad nederbörd och att mängden kol från älvarna ökar i kustvattnen. Bakterieproduktionen kommer då att gynnas, vilket minskar mängden fisk och innebär omfattande förändringar i det marina ekosystemet. Forskare i forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå univers...

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016

2016-06-22 (från 2016-06-08)
Aina Nilsson-Ström, designer och rådgivare, och Sverker Evans, f.d. avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket och senare Havs- och vattenmyndigheten, har utsetts till 2016 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Havsmiljöinstitutet: Så mår Bottniska viken

2016-05-24
Varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Östersjöns övergödning påverkar även Bottenhavet. Fortsatt mindre dioxin i strömming – men nya miljögifter tillkommer. Gott om lax men sämre med havsöring. Det är några av nyheterna ur rapporten Havet 2015/2016, som nu presenterats på Havs- och v...

Underskattad algproduktion på grunda bottnar

2016-05-24
Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Dessa alger står för en ansenlig del av primärproduktionen, o...

Fler nyheter


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå marina forskningscentrum
Norrbyn
905 71 Hörnefors 

Besöksadress
Norrbyn, Hörnefors

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

Rapportera avvikelser i havsmiljön

Stora algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar? Om du ser något alarmerande i kust- eller havsmiljön, rapportera direkt till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV).

UMF analyserar prover

Vid UMF utförs kemiska och biologiska analyser på beställning från forskare och statliga myndigheter.

Läs mer här