Nyhetsinslag om hur ökad nederbörd påverkar fiskar

[2018-03-23] UMF:s föreståndare Johan Wikner intervjuas av SVT Nyheter/Västerbotten.

Nederbörden i länet ökar och forskare vid Umeå marina forskningscentrum har sett att när vatten rinner ut i bottniska viken ökar mängden löst organiskt kol. Kolet hämmar alger och växtplankton, vilket i slutänden kan få konsekvenser även för fisken. Föreståndare Johan Wikner berättar mer i ett nyhetsinslag på SVT Nyheter/Västerbotten.

Se nyhetsinslaget här

Redaktör: Markus Nordin

Adress till nyheten:
http://www.umf.umu.se/nyhet//.cid291061


Nyheter som RSS

Följ nyheter från UMF med hjälp av vårt rss-flöde: Nyheter