Forskningsprogrammet EcoChange:
Östersjöns ekosystem och klimatförändringarna

Klimatförändringarna hotar att accentuera problemen med övergödning och överfiske i Östersjön, vilket kan leda till mycket omfattande förändringar i ekosystemet. Vilka förändringarna blir och vad de kan få för konsekvenser för havsmiljön studeras inom forskningsprogrammet EcoChange.

Foto: Katarina Konradsson/Umeå marina forskningscentrum.

Aktuellt

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

Forskning Klimatförändringarna kommer att göra den marina födoväven mindre effektiv, och mängderna miljögifter i fisk och andra organismer kommer att öka. Detta har visats under den första fasen av EcoChange, och nu dyker forskarna ännu djupare i dessa frågor. ”En stor del av vårt arbete handlar om vad denna minskning i födovävseffektivitet kan få för effekter” säger Agneta Andersson, professor i marin ekologi vid Umeå Universitet och koordinator för EcoChange.


EcoChange deltar i världsomfattande miljögiftsövervakning

EcoChange deltar i världsomfattande miljögiftsövervakning

Forskning Långlivade organiska föroreningar, såsom dioxiner, kan redan i låga halter skada levande organismer. De är stabila och svårnedbrytbara, och kan spridas över stora områden. Hittills har systematiska, globala mätningar av dessa ämnens spridning mest gjorts i luft. Fokus riktas nu mot vattenmiljöer, och provtagare placeras ut i sjöar, älvar och hav världen över. Som den enda parten i Östersjön deltar EcoChange-forskare vid Umeå universitet i det globala samarbetet.


Nyheter

P4 Kalmar: App visar vad som gömmer sig i Östersjön

2018-09-05
Du som hittar något i Östersjön kan nu få hjälp att ta reda på vad det är. Tack vare en app där man kan se fiskar och annat som lever i Östersjön. Appen innehåller runt 250 av de vanligaste arterna. – Vi har försökt bygga upp en app där man faktiskt ska kunna identifiera vad man ser. Vi försöker s...

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

2017-12-08
Klimatförändringarna kommer att göra den marina födoväven mindre effektiv, och mängderna miljögifter i fisk och andra organismer kommer att öka. Detta har visats under den första fasen av EcoChange, och nu dyker forskarna ännu djupare i dessa frågor. ”En stor del av vårt arbete handlar om vad denna ...

Upptag av kvicksilver i fokus

2017-11-03
Forskaren Erik Björn har, tillsammans med sin forskargrupp, gjort flera uppmärksammade studier kring metylkvicksilver i vattenmiljöer, och hur klimatförändringarna kan komma att påverka mängderna av detta miljögift i ekosystemet. En viktig fråga är dock fortfarande obesvarad: Hur går upptaget till i...

EcoChange deltar i världsomfattande miljögiftsövervakning

2017-10-23
Långlivade organiska föroreningar, såsom dioxiner, kan redan i låga halter skada levande organismer. De är stabila och svårnedbrytbara, och kan spridas över stora områden. Hittills har systematiska, globala mätningar av dessa ämnens spridning mest gjorts i luft. Fokus riktas nu mot vattenmiljöer, oc...

More EcoChange news on our English website


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Vetenskaplig koordinator

Professor Agneta Andersson
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet 

Tel:  +46 90 786 98 45

Kontaktformulär

Vice koordinator

Professor Catherine Legrand
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet Kalmar 

Tel:  +46 480 44 73 09

Kontaktformulär

Årsrapport EcoChange 2017

Årsrapport EcoChange omslag

I EcoChange årsrapport för 2017 kan du läsa artiklar om verksamheten, och om spännande resultat inom den forskning som bedrivs.

Beställning av rapporten: kristina.viklund(at)umu.se.

Doktorand Javi Alegria

EcoChangegruppen vid Linnéuniversitetet i Kalmar har rekryterat Javi Alegria från Spanien som doktorand.

Han kommer att studera hur ökad tillgänglighet av näringsämnen, ett förväntat resultat av klimatförändringar, kommer att påverka växtplanktonsamhällena. Växtplankton utgör basen i näringskedjan, så effekter på dessa förväntas kunna påverka övriga delar i födoväven.

Intervju med Javi (på engelska)

Studie om kvicksilver

Från Umeå marina forskningscentrums mesokosmanläggning, där Erik Björns forskargrupp genomfört experiment med metylkvicksilver.

Om nyttan med bakterier

Jarone Pinhassi, professor vid Linnéuniversitetet, berättar om sin forskning och vad som är nyttan med bakterier.