Nyheter från EcoChange

P4 Kalmar: App visar vad som gömmer sig i Östersjön

2018-09-05
Du som hittar något i Östersjön kan nu få hjälp att ta reda på vad det är. Tack vare en app där man kan se fiskar och annat som lever i Östersjön. Appen innehåller runt 250 av de vanligaste arterna. – Vi har försökt bygga upp en app där man faktiskt ska kunna identifiera vad man ser. Vi försöker s...

EcoChange djupdyker i rubbat ekosystem

2017-12-08
Klimatförändringarna kommer att göra den marina födoväven mindre effektiv, och mängderna miljögifter i fisk och andra organismer kommer att öka. Detta har visats under den första fasen av EcoChange, och nu dyker forskarna ännu djupare i dessa frågor. ”En stor del av vårt arbete handlar om vad denna ...

Upptag av kvicksilver i fokus

2017-11-03
Forskaren Erik Björn har, tillsammans med sin forskargrupp, gjort flera uppmärksammade studier kring metylkvicksilver i vattenmiljöer, och hur klimatförändringarna kan komma att påverka mängderna av detta miljögift i ekosystemet. En viktig fråga är dock fortfarande obesvarad: Hur går upptaget till i...

EcoChange deltar i världsomfattande miljögiftsövervakning

2017-10-23
Långlivade organiska föroreningar, såsom dioxiner, kan redan i låga halter skada levande organismer. De är stabila och svårnedbrytbara, och kan spridas över stora områden. Hittills har systematiska, globala mätningar av dessa ämnens spridning mest gjorts i luft. Fokus riktas nu mot vattenmiljöer, oc...


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion