Om EcoChange

EcoChange är en del av regeringens strategiska satsning på havsmiljöforskning, och bygger på ett nära samarbete mellan Umeå universitet och Linnéuniversitetet, samt Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmuseet. Umeå universitet är värdar för programmet.

Forskare och referensgrupp samlas under den årliga konferensen. Foto: Kristina Viklund.
Mireia Bertos Fortis, forskare inom EcoChange vid Linnéuniversitetet, presenterar sin poster vid 2017 års EcoChangekonferens i Kalmar. Foto: Kristina Viklund.

Ursprungligen finansierades EcoChange under åren 2010 till 2014. Programmet utvärderades av regeringen via Formas under 2014. Den internationella expertpanelen hyllade det strategiska programmet, och pekade ut ledningen, den internationella samverkan och den nära kontakten med havsmiljöförvaltningen som framgångsfaktorer för programmet. Finansieringen förlängdes under 2015 och 2016 i väntan på nytt regeringsbeslut om fortsättning. I slutet på 2016 kom beslut i forskningspropositionen om fortsättning av programmet till 2020. Ett sextiotal forskare arbetar idag med projekt kopplade till EcoChange.

EcoChange leds av en styrelse, en vetenskaplig koordinator och en styrgrupp. Styrelsen och den vetenskapliga koordinatorn utses av styrelsen för Umeå universitet. EcoChange administreras via Umeå universitet och institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Vetenskaplig koordinator

Professor Agneta Andersson
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet 

Tel:  +46 90 786 98 45

Kontaktformulär

Vice koordinator

Professor Catherine Legrand
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet Kalmar 

Tel:  +46 480 44 73 09

Kontaktformulär

Styrelse

Marianne Sommarin, Ordförande
Rektors rådgivare, Umeå universitet

Ann-Charlotte Larsson,
Vice ordförande
Vicerektor, Linnéuniversitetet

Åke Bengtsson
Vattenstrateg
Vattenmyndigheten, Bottenhavet

Per Larsson
Professor
Institutionen för Biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Helén Andersson
Forskare Oceanograf
SMHI

Mats Tysklind
Professor
Kemiska institutionen
Umeå universitet

Referensgrupp

Annica Gammeltoft
Länsstyrelsen
Norrbotten

Johnny Berglund
Länsstyrelsen
Västerbotten

Izabela Alias
Länsstyrelsen
Kalmar

Irene Bohman
Vattenmyndigheten
Södra Östersjön

Sonja Råberg
Länsstyrelsen
Stockholm

Hans-Göran Lax
Västra Finlands miljöcentral

Elisabeth Sahlsten
Havs- och vattenmyndigheten