Till umu.se

Om EcoChange

EcoChange finansieras av den svenska regeringen, via Formas, som en del av regeringens strategiska satsning på forskning kring havsmiljön. Programmet tilldelades 35,4 Mkr för perioden 2010 till 2014. Finansieringen förlängdes under 2015 och 2016, i avvaktan på regeringsbeslut om fortsättning. I slutet på 2016 kom beslut i forskningspropositionen om fortsättning av programmet till 2020.

Forskare och referensgrupp samlas för ett arbetsmöte om resultat från EcoChange. Foto: Kristina Viklund.

EcoChange leds av en styrelse, en vetenskaplig koordinator och en styrgrupp. Styrelsen och den vetenskapliga koordinatorn utses av styrelsen för Umeå universitet. EcoChange administreras via Umeå universitet och institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Vice koordinator Catherine Legrand, Linnéuniversitetet. Foto: Kristina Viklund.

Programmet utvärderades av regeringen via Formas under 2014. Den internationella expertpanelen hyllade det strategiska programmet, och pekade ut ledningen, den internationella samverkan och den nära kontakten med havsmiljöförvaltningen som framgångsfaktorer för programmet. Finansieringen förlängdes under 2015 och 2016, i väntan på regeringsbeslut om fortsättning.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Aktuellt

Umeå universitet får strålande betyg

Umeå universitet får strålande betyg

Utvärdering Satsningarna på starka forskningsområden vid Umeå universitet har gett goda resultat. Det står klart när Vetenskapsrådet presenterar utvärderingen av satsningen som pågått mellan 2010–2014. Läs hela nyheten

Styrelse

Marianne Sommarin, Ordförande
Rektors rådgivare, Umeå universitet

Ann-Charlotte Larsson,
Vice ordförande
Vicerektor, Linnéuniversitetet

Åke Bengtsson
Vattenstrateg
Vattenmyndigheten, Bottenhavet

Per Larsson
Professor
Institutionen för Biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Helén Andersson
Forskare Oceanograf
SMHI

Mats Tysklind
Professor
Kemiska institutionen
Umeå universitet

Referensgrupp

Annica Gammeltoft
Länsstyrelsen
Norrbotten

Johnny Berglund
Länsstyrelsen
Västerbotten

Izabela Alias
Länsstyrelsen
Kalmar

Irene Bohman
Vattenmyndigheten
Södra Östersjön

Sonja Råberg
Länsstyrelsen
Stockholm

Hans-Göran Lax
Västra Finlands miljöcentral

Elisabeth Sahlsten
Havs- och vattenmyndigheten