Fältstationen

UMF:s fältstation ligger vid norra Bottenhavets strand, i NorrbynVid UMF finns en modern fältstation med många olika faciliteter som är tillgängliga för forskning och miljöövervakning. Här finns bland annat en av Europas modernaste mesokosmanläggningar, med möjlighet att i detalj styra vattenmiljön inuti stora tankar. Dessutom finns mikroskoprum, termokonstantrum, tråghallar för fiskförsök och speciella laboratorier för arbete med till exempel formalin och radioaktivt material.

Belägen i Norrbyn

UMF:s fältstation ligger fyra mil söder om Umeå, i byn Norrbyn (63 34'N, 19 50'O). Fältstationen uppfördes 1985 och byggdes ut 1991 och 2006. Den är nu 2600 kvadratmeter.

Hitta till UMF

Flygfoto över NorrbyskärgårdenNatursköna omgivningar

Utanför fältstationen ligger Norrbyskärgården, som består av ett stort antal öar. Mest känd av dessa öar är Norrbyskär, där ett helt unikt sågverkssamhälle byggdes upp av MoDo under slutet av 1800-talet.

Välstuderade utlopp

Ungefär en kilometer norr om laboratoriet rinner Ängerån ut i havet. Ängerån har varit föremål för ett stort antal studier inom ekologisk zoologi.

Åtta kilometer söder om anläggningen har Öreälven sitt utlopp. Örefjärden är ett av de mest studerade och beskrivna områdena i Bottniska viken när det gäller kemi, biologi och hydrografi. UMF har mätdata från området från och med 1979.

Tillgänglig för alla universitet

Anställda och studenter vid universitet och högskolor från alla världens hörn är välkomna att hyra in sig på fältstationen och fartygen. Faciliteterna används idag flitigt inom forskning vid Umeå universitet såväl som vid andra universitet och högskolor.

Foto: Andrea Gillgren, Kristin Dahlgren


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Bokningar för forskningsändamål

Henrik Larsson

Tel:  090-786 79 97

Mobil:  070-825 59 51

Kontaktformulär

Bokningar för utbildningsändamål

Annie Marie Cox

Tel:  090-786 54 14

Kontaktformulär

Bokningar för miljöövervakning

Joakim Ahlgren

Tel:  090-786-79-78

Kontaktformulär