Analysverksamhet vid UMF

Vid UMF görs varje år ett stort antal kemiska och biologiska analyser. Om du tillhör en statlig myndighet eller högskola/universitet kan vi utföra analyser åt dig. Vi har lång erfarenhet av marina prover, deltar i internationella kalibreringar och är specialiserade på det bräckta vattnets biologi och kemi. UMF är ackrediterat av Swedac för de flesta analysmetoder som används. Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion kring dina önskemål.

Biologiska analyser:

Analyserna innefattar artbestämning, biovolym och primärproduktion för växtplankton, bakterietillväxt och bakteriehalt, picocyanobakteriehalt, samt abundans och biomassa av djurplankton och mjukbottenfauna.

Vid bestämning av växtplanktons primärproduktion används 14C-metoden. Bakterietillväxten fastställs med hjälp av 3H-tritiummetoden.

Kemiska analyser:

Vid UMF görs årligen omkring 10 000 kemiska analyser. Förutom vatten analyseras även sediment och andra fasta prover. Vi arbetar mycket aktivt med kvalitetssäkring av de marin-kemiska analyserna, bland annat genom att delta i kvalitetssäkringsprogrammet Quasimeme.

Följande utrustning används vid de olika marinkemiska analyserna på UMF:

  • Närsalter - QuAAtro Autoanalysator
  • Totalkol och löst kol i vatten - TOC-instrument
  • Klorofyll och humus - Spektrofluorometer

Ackrediterad verksamhet

UMF är ackrediterat av Swedac för de flesta analysmetoder som används. Den ackrediterade verksamheten bedrivs i speciellt anpassade laboratorier med begränsa tillträde, och av personal med särskild behörighet. De ackrediterade analyserna dokumenteras mycket noggrannt, och verksamheten genomgår en revision årligen. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra analysarbetet, så att spårbarheten är hög om något händer vid analysen.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Beställ analyser

UMF utför kemiska och biologiska analyser, framförallt på uppdrag av statliga myndigheter och universitet.

Bokningar för forskningsändamål

Henrik Larsson

Tel:  090-786 79 97

Mobil:  070-825 59 51

Kontaktformulär

Bokningar för utbildningsändamål

Annie Marie Cox

Tel:  090-786 54 14

Kontaktformulär

Bokningar för miljöövervakning

Joakim Ahlgren

Tel:  090-786-79-78

Kontaktformulär