Fartyg och båtar

Vid UMF finns fartyg och båtar tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Universitet, högskolor och myndigheter har möjlighet att använda dem till subventionerade priser.

Fartyg och båtar är några av de viktigaste resurserna UMF tillhandahåller. Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. För kustnära verksamhet används främst UMF:s eget forskningsfartyg, R/V Lotty, och forskningsbåten Gråsuggan. UMF har också mindre båtar för provtagning i närområdet.

UMF bedriver reguljär provtagningsverksamhet året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

UMF använder Kustbevakningens fartyg KBV005 som byggts om för att passa UMF:s behov

Forskningsfartyget KBV181

Forskningsfartyget R/V Botnica

UMF:s forskningsfartyg Gråsuggan

Forskningsbåten Gråsuggan

Trålbåten Trolle

Norrbylabb 1 är tillgänglig för skärgårdsprovtagning

Mindre båtar

Foto: Anna Palmbo Bergman, Andrea Gillgren, Kristina Viklund


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Boka fartyg och båtar

UMF:s båtar och fartyg kan bokas för forskning, utbildning eller miljöövervakning.

Prislista

Bokningar för forskningsändamål

Henrik Larsson

Tel:  090-786 79 97

Mobil:  070-825 59 51

Kontaktformulär

Bokningar för utbildningsändamål

Martina Jeuthe

Tel:  090-786 79 05

Kontaktformulär

Bokningar för miljöövervakning

Joakim Ahlgren

Tel:  090-786-79-78

Kontaktformulär

Bokning av utsjöfartyg

Tilldelning av tid för forsknings- och miljöövervakningsverksamhet ombord på KBV 181 beslutas av UMF:s styrelse i början på året.

Möjlighet att boka fartygstid på KBV 181 under pågående år är oftast begränsade.

Om expeditionen kan samordnas med någon av UMF:s ordinarie expeditioner reduceras priset.

Prislista