Till umu.se

Fartyg och båtar

Vid UMF finns fartyg och båtar tillgängliga för forskning och miljöövervakning. Universitet, högskolor och myndigheter har möjlighet att använda dem till subventionerade priser.

Fartyg och båtar är några av de viktigaste resurserna UMF tillhandahåller. Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. För kustnära verksamhet används främst UMF:s eget forskningsfartyg, R/V Lotty, och forskningsbåten Gråsuggan. UMF har också mindre båtar för provtagning i närområdet.

UMF bedriver reguljär provtagningsverksamhet året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

UMF använder Kustbevakningens fartyg KBV005 som byggts om för att passa UMF:s behov

Forskningsfartyget KBV181

Forskningsfartyget R/V Lotty

Forskningsfartyget R/V Lotty

UMF:s forskningsfartyg Gråsuggan

Forskningsbåten Gråsuggan

Norrbylabb 1 är tillgänglig för skärgårdsprovtagning

Mindre båtar

Foto: Anna Palmbo Bergman, Andrea Gillgren, Kristina Viklund


Sidansvarig: Kristina Viklund
2014-08-27

Utskriftsversion

Boka fartyg och båtar

Kontakta bokningsansvarig om du vill boka tid för provtagning eller miljöövervakning på UMF:s fartyg och båtar. För bokning av utsjöfartyg, se nedan.

Prislista

Bokningsansvarig

Monica Johansson

Tel:  090-786 7974

Kontaktformulär

Ansök om utsjöfartygstid

Inför 2015 ska ansökningar för tid ombord på utsjöfartyg göras före 12 december 2014. Skicka in dina önskemål till fartyg@umf.umu.se.

Besked om tilldelning lämnas senast 19 december.

Prislista