KBV 181

Forskningsfartyget KBV 181Forskningsfartyget KBV181 är tillgängligt för utsjöprovtagning vid forskning och miljöövervakning i Bottniska viken. Redare för fartyget är Kustbevakningen. Fartyget har ca 25 kvadratmeter laboratorieutrymmen, med möjlighet till avancerade kemiska och biologiska analyser. Förutom besättningen (7-8 personer) har 8 personer möjlighet att följa med vid provtagningsexpeditioner. Fartyget är 56 meter långt, har ett djupgående på 5,3 meter och har isklass 1A.

Utrustning ombord

  • Vattenhämtare, 9 st 5 liters Niskin-hämtare med lod för provtagning på vajer
  • CTD-sond, Sea bird SBE 19plus. Mäter konduktivitet, temperatur, tryck och PAR-ljus
  • Planktonhåv WP-2, för vajer
  • Sedimentpropptagare, Geminityp, belastad, utbytbara akrylrör
  • Dragg
  • Meterhjul för vajer, elektronisk avläsning, 1 st
  • Vajerspel, 300 meter vajer på hydraulkran, diameter: 5 mm
  • Närsaltsanalysator
  • Inkubator för växtplanktonproduktion
  • Dragskåp

Säkerhet ombord

Kustbevakningen är ansvariga för säkerheten ombord på fartyget. Inför varje expedition gör befälhavaren ombord på fartyget en genomgång av säkerhetsrutiner och utrustning för personer som inte tidigare arbetat ombord på fartyget.

Kustbevakningen genomför regelbundet säkerhetsövningar för den del av UMF:s personal som arbetar ombord på fartyget. Även gästforskare som nyttjar fartyget inbjuds att delta vid dessa övningar.

Överlevnadsdräkter för alla finns ombord på fartyget.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Bokning av utsjöfartyg

Tilldelning av tid för forsknings- och miljöövervakningsverksamhet ombord på KBV 181 beslutas av UMF:s styrelse i början på året.

Möjlighet att boka fartygstid på KBV 181 under pågående år är oftast begränsade.

Om expeditionen kan samordnas med någon av UMF:s ordinarie expeditioner reduceras priset.

Prislista

Kontaktperson KBV 181

Anna Palmbo Bergman

Tel:  090-786 79 81

Kontaktformulär

Kontakta personal ombord

Här nås personalen på KBV 181:s laboratorium när de är ombord

Tel:  010-404 81 57