Till umu.se

Forskningsfartyget R/V Lotty

UMF:s forskningsfartyg R/V LottyForskningsfartyget R/V Lotty är tillgängligt för skärgårdsprovtagning i hela Bottniska viken. Fartyget är 16 meter långt, 4 meter brett och har ett djupgående på endast 0,9 meter. Det innebär att det kan ta sig in i de grundaste vikarna. Vattenjetdrift gör fartyget snabbt och möjligt att manövrera med stor precision. Det har 2 personers besättning och 4 kojplatser. Det får vara maximalt 12 passagerare ombord. Det finns möjlighet att boka R/V Lotty under perioden maj-november.

Se sjösättningen av R/V Lotty 2012 längre ner på sidan.

Utrustning ombord

  • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond, bottenprovtagare, m m)
  • Ekolod
  • GPS och DGPS
  • Kran med vajerspel, 300 m vajer
  • Elverk 220/380 V, 10 kWA

Säkerhet ombord

Befälhavaren är ansvarig för säkerheten ombord. Det innebär bland annat att befälhavaren kan besluta att avbryta provtagningar av säkerhetsskäl. Besättningen på R/V Lotty deltar regelbundet i säkerhetsövningar. Befälhavaren informerar medföljande personer om säkerhetsutrustningen inför varje expedition.

Befälhavaren beslutar om när flytvästar ska tas på, samt när flytvästarna ska vara fästa vid fartyget med säkerhetslinor. Vid allt kranarbete ombord på R/V Lotty ska skyddsskor och hjälm bäras.

UMF följer Transportstyrelsens föreskrifter för säkerhet och bemanning ombord.

Foto: Mikael Molin


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Boka R/V Lotty

R/V Lotty kan bokas  för forsknings-, utbildnings- eller miljöövervakningsändamål.

Prislista

Kontaktperson R/V Lotty

Mikael Molin

Tel:  090-786 79 83

Mobil:  070-589 79 83

Kontaktformulär

Kontakta personal ombord

Här nås besättningen när de är ombord
Anropssignal: SCMW
MMSI: 265 51 54 40 

Tel:  010-404 81 55

Mejl: fartyg@umf.umu.se

Relaterade länkar

Mer fakta om R/V Lotty