Kommunikation

Foto: Andrea Gillgren

I UMF:s uppdrag ingår att sprida den kunskap som miljöövervakning, miljöanalys och forskning ger. Detta sker i fförsta hand via de nationella produkterna havet.nu och Havsutsikt. UMF:s webb fyller också en viktig roll för att sprida information om såväl verksamheten vid UMF som nya forskningsrön.

Här följer en kort presentation av några av de viktigaste kommunikationsprojekten som UMF driver.

havet.nu

Webbportalen havet.nu riktar sig till forskare, miljötjänstemän, media, skolor och allmänhet, och innehåller information och nyheter om havet och dess miljötillstånd samt länkar till utannonserade tjänster, kurser, konferenser, rapporter och avhandlingar.  Sajten innefattar även ett adressregister med sökfunktion, där marint verksamma personer och organisationer med marin verksamhet finns listade. Webbportalen drivs av UMF och SMF, Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Till havet.nu

HavsUtsikt

HavsUtsikt är en populärvetenskaplig tidning som beskriver svensk havsforskning och havets resurser. Den utkommer med två nummer per år, vår och höst. Prenumeration på tidningen är kostnadsfri, och antalet prenumeranter uppgår till  drygt 8 000. Dessutom skickas tidningen till naturum, skolor, bibliotek och liknande. Ett samarbete med Utbudet gör att Havsutsikt sprids till skolor runtom i landet, och används av många lärare som en del i undervisningen. Upplagan är 12 000 exemplar. HavsUtsikt produceras av UMF och Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Mer om HavsUtsikt

Kommunikation inom Ecochange

Forskningsprogrammet Ecochange undersöker Östersjöns ekosystemdynamik i ett klimatförändringsperspektiv och är ett forskningsprogram som finansieras av regeringen, via Formas, som en del av dess strategiska forskningssatsning. UMF: kommunikatör ansvarar för programmet kommunikationsverksamhet.
Mer om EcoChange

UMF-webben

Webbplatsen är en viktig kommunikationskanal för UMF. Här presenteras UMF:s forskning, uppdrag inom miljöövervakning och miljöanalys, och kommunikationsverksamheten. På webbplatsen finns  information för forskare, miljötjänstemän, skolor, media, allmänhet och UMF:s egen personal.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Kommunikationsansvarig

Kristina Viklund

Tel:  090-786 7973

Kontaktformulär