Miljöanalys vid UMF

UMF utför uppdrag inom miljöövervakning och miljöanalys året omMed miljöanalys avses den vetenskapliga undersökningen av miljöns tillstånd, utveckling och orsaker till eventuella avvikelser från förväntade förhållanden. Miljöanalysen är en viktig del av den svenska miljöövervakningen. Vid UMF utförs allt från att utforma mätprogram och utföra mätningar till att utveckla generella riktlinjer för bedömningar och statusklassningar.

Utformning av övervakningsprogram

UMF deltar i projekt för att utveckla kostnadseffektiva miljöövervakningsprogram. Det innefattar att föreslå vad som ska mätas, med vilken frekvens och med vilken rumslig omfattning, allt för att resultatet ska ge en bild av ekosystemets funktion och för att man ska kunna upptäcka förändringar i tid och rum.

Provtagning och analys

Genom provtagningar med standardiserade metoder och dokumenterad spårbarhet insamlas mätdata av god kvalitet. Denna verksamhet är ackrediterad av Swedac.

Kvalitetssäkring och lagring av data

Mätdata kvalitetskontrolleras enligt fastställda rutiner i UMF:s ackrediteringssystem innan det läggs in i UMF:s databaser.

Utvärdering

Data som samlats in används främst för att göra bedömningar av miljötillståndet och för att identifiera orsaker till förändringar i havsmiljön. Utvärderingen sker i nära anknytning till pågående forskning.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Beställ uppdrag

UMF utför uppdrag inom allt från utformning av provtagningsprogram  till vetenskaplig analys och syntes. Kontakta någon av nedastående personer.

Miljöanalytiker vid UMF

Siv Huseby

Tel:  090-786 79 67

Kontaktformulär

Joakim Ahlgren

Tel:  090-786 79 78

Kontaktformulär

Jan Albertsson

Tel:  090-786 79 91

Kontaktformulär