Om Umeå marina forskningscentrum

UMF ligger vid norra Bottenhavets kust i Norrbyn, ett litet kustsamhälle fyra mil söder om Umeå. Vid UMF finns en fältstation med laboratorier, konferenslokaler, kontor, verkstad, båthus, hamn och förläggning. Här finns även en av Europas modernaste mesokosmanläggningar.

UMF stödjer marin forskning och är beläget i Norrbyn, 40 km söder om UmeåUMF äger ett mindre forskningsfartyg, en forskningsbåt och flera småbåtar, och disponerar ett större forskningsfartyg genom kontrakt med Kustbevakningen.

Ett tjugotal personer arbetar dagligen på fältstationen och ombord på båtarna.

PersonalStyrelseHitta till UMFNyheter

Centrumbildning vid Umeå universitet

UMF är en centrumbildning vid Umeå universitet med teknisk naturvetenskaplig fakultet som värdfakultet. UMF:s verksamhet styrs dels av föreskrifter som fastställts av Umeå universitets rektor, och dels av ett strategidokument som godkänts av UMF:s styrelse.

UMF bildades 1989 på uppdrag av regeringen, och har sedan dess arbetat med marina frågor i framför allt Bottniska viken. UMF etablerades i sin nuvarande form 2008.

Värd för Havsmiljöinstitutet

Samma år inrättades Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Sedan 1 januari 2010 har UMF i uppdrag att vara värd för Havsmiljöinstitutet, enheten vid Umeå universitet.HavsmiljöinstitutetHavsmiljöinstitutet, enheten vid Umeå universitet

UMF:s uppdrag

UMF stödjer marin forskning och utbildning, utför miljöanalys och sprider information om forskning och miljötillståndet i havet, med särskilt fokus på Bottniska viken.

Forskning och utbildning

Stödet består i första hand av att tillhandahålla resurser i form av fältstation med marina laboratorier, experimentlokaler, forskningsfartyg, båtar och annan dyrbar utrustning för forskning och utbildning vid såväl Umeå universitet som andra universitet i Sverige och övriga världen. På fältstationen anordnas kurser på doktorandnivå inom marin vetenskap. Syftet är att främja en långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom det marina området.Läs mer om UMF:s forskningsarbete

UMF utför miljöövervakning runt om i Bottniska vikenMiljöanalys

UMF:s resurser finns även tillgängliga för uppdrag inom marin miljöanalys. UMF utför provtagningar året om i Bottniska viken, framför allt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i regionen. Inom ramen för Havsmiljöinstitutet utförs även analyser och synteser av långa ekologiska tidsserier.

Data från verksamheten lagras i UMF:s databas dBotnia och levereras till de nationella datavärdarna SMHI och Havs- och vattenmyndigheten. UMF:s vetenskapliga kompetens i havsmiljöfrågor nyttjas också vid utveckling och utvärdering av marina övervakningsprogram.Läs mer om UMF:s miljöanalysarbete

I UMF:s uppdrag ligger att sprida kunskap och information om havetInformation

I UMF:s uppdrag ingår att sprida  kunskap om forskning och havsmiljöns tillstånd. Det sker genom webben, via tidskrifter och broschyrer, vid föredrag och rundvandringar för besökande grupper, och på konferenser och andra evenemang med naturvetenskaplig koppling.Läs mer om UMF:s informationsarbete

Foto: Andrea Gillgren


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Berith Andersson
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 88 82

Kontaktformulär

Föreståndare

Johan Wikner

Tel:  090-786 79 80

Mobil:  070-342 77 82

Kontaktformulär