Europeisk infrastruktur för miljö- och klimatforskning

[2018-09-17] Det stora europeiska forumet för forskningsinfrastruktur, ESFRI, pekar ut långa tidsserier av ekologiska data som en viktig resurs inför framtiden. I sin nya färdplan inkluderar de nätverket LTER-Europe, där Umeå universitet är en part. "Jag har goda förhoppningar inför framtiden", säger Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum.

LTER-Europe är ett nätverk för insamling och analys av långa tidserier av ekologiska data. Att producera långa tidsserier kräver en omfattande forskningsinfrastruktur, vilken också är ett stöd för forskningsprojekt och miljöövervakning. Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet fokuserar på den sub-arktiska Bottniska viken, och är en nordlig part i LTER-Europe.

- Att Umeå universitet blir en del av ESFRI innebär att våra resurser kan nyttjas av fler forskare, och få en säkrare och långsiktigare finansiering från internationellt håll, säger Johan Wikner.

När verksamheten är i full gång kommer LTER-Europe att vara en permanent finansierad infrastruktur med fältstationer som täcker in olika europeiska miljöer. Johan Wikner har stora förhoppningar inför framtiden.

- Detta kommer att ge Umeå universitet en högre status inom internationell ekologisk forskning, med ökade möjligheter att knyta bra forskningsprojekt och forskare till universitetet. Umeå universitet blir därmed en officiellt erkänd partner inom miljö- och klimatforskningen på europeisk nivå, säger Johan Wikner.

Länk till pressmeddelande: http://www.lter-europe.net/news/esfri-2018-roadmap-launch

Redaktör: Markus Nordin

Adress till nyheten:
http://www.umf.umu.se/nyhet//.cid293173


Nyheter som RSS

Följ nyheter från UMF med hjälp av vårt rss-flöde: Nyheter