Till umu.se

Personal vid UMF

I listan nedan finns både personer som är anställda vid UMF (e-postadress umf) och forskare och doktorander som har sin huvudsakliga verksamhet vid UMF.

Forskare och doktorander hör organisatoriskt till olika institutioner vid Umeå universitet.

Klicka på namnen för ytterligare information om respektive person.

Jan Albertsson

Biträdande föreståndare

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Albertsson, Jan

Uppföljning av naturtypen 1140 blottade ler- och sandbottnar i Bottenviken och Södra Östersjön: En pilotstudie

2016

-

Holopainen, Reetta
Lehtiniemi, Maiju
Meier, H. E. Markus; et al.

Impacts of changing climate on the non-indigenous invertebrates in the northern Baltic Sea by end of the twenty-first century
Biological Invasions, 18(10): 3015-3032

2016

-

Albertsson, Jan

Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken: En utvärdering av pågående undersökningar och underlag för vidareutveckling

2014

-

Albertsson, Jan

Miljöövervakning i Gaviksfjärden, Västernorrlands län: sammanställning och resultatanalys

2014

-

Moksnes, Per-Olav
Albertsson, Jan
Elfwing, Tina; et al.

Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i Havet

2013

-

Wikner, Johan
Karlsson, Chatarina
Andersson, Agneta; et al.

Pelagial biologi: plankton

2012

-

Wikner, Johan
Andersson, Agneta
Karlsson, Chatarina; et al.

Pelagial biologi: plankton

2011

-

Albertsson, Jan

Biologisk inventering av havsbottnar kring Örefjärden, Snöan och Bonden: Marinbiologisk inventering och naturvärdesbedömning av planerat marint naturreservat

2009

-

Albertsson, Jan

Undervattensvegetation i Holmöarnas naturreservat: Inventeringar och miljöövervakningar genomförda under åren 1997, 2004 och 2007

2008

-

Andersson, Agneta
Samuelsson, Kristina
Haecky, Pia; et al.

Changes in the pelagic microbial food web due to artificial eutrophication
Aquatic Ecology, 40(3): 299-313

2006

-


Sidansvarig: Berith Andersson

Utskriftsversion