UMF:s styrelse

Verksamheten vid UMF leds av en styrelse utsedd av rektor vid Umeå universitet. Sedan den 1 januari 2015 består styrelsen av nedanstående ledamöter.

Ledamöter

Sebastian Diehl, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ordförande och representant från Umeå universitet

Mats Tysklind, Kemiska institutionen
Representant från Umeå universitet

Carin Magnhagen, Sveriges lantbruksuniversitet
Representant från annat lärosäte i regionen

Martina Jeuthe, Umeå marina forskningscentrum
Representant från de anställda på UMF

Malin Kronholm, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Representant från regional myndighet

Jan Albertsson, Havsmiljöinstitutet
Representant från Havsmiljöinstitutet

Pia Norling, Havs- och vattenmyndigheten
Representant från Havs- och vattenmyndigheten

Johan Falhlman, Umeå universitet
Studeranderepresentant på doktorandnivå

Johan Wikner, Föreståndare UMF
Ständigt adjungerad med närvaro- och yttranderätt

Sekreterare

Berith Andersson, Umeå marina forskningscentrum


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Mötesprotokoll UMF:s styrelse

Protokollen läggs ut när de är justerade. Original med underskrifter finns vid UMF. För äldre protokoll, kontakta UMF.

2017

2017-09-26

2017-05-09

2016

2016-09-13
2016-02-29

2015

2015-11-162015-09-142015-05-182015-03-27 (per capsulam)2015-02-02