Utbildningsverksamhet vid UMF

UMF finns tillgängligt för universitet som vill anordna marina kurserUtbildning på alla nivåer

Faciliteterna vid UMF används av institutioner vid såväl Umeå universitet som andra universitet och högskolor för kurser på grund-, påbyggnads- och doktorandnivå. Genom UMF:s anpassade avgiftspolicy blir det enkelt och relativt billigt att hyra kurslaboratorium, föreläsningssal, mesokosmanläggning, båtar och övrig utrustning.

Foto: Katarina Konradsson


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Bokningar för utbildningsändamål

Annie Marie Cox

Tel:  090-786 54 14

Kontaktformulär